Her kan du se kommende arrangementer med Harte Gospelkor som arrangør eller deltager.

 


24/9-2022  
09:30 - 16:00  
Gospelworkshop.
Nye kormedlemmer er velkomne.  
Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding
  
9/10-2022  
10:30 - 12:00  
Gospelgudstjeneste  
Harte Kirke, Hartevej 3, 6000 Kolding
  
14/12-2022  
19:30 - 20:30  
Gospelkorets adventskoncert.  
Harte Kirke, Hartevej 3, 6000 Kolding